Generalforsamling 2019

Søndag d. 6. oktober kl.15.00

Sønderborg Musikråd holdt årets generalforsamling d. 6.oktober 2019 på Østergade 1, 6400 Sønderborg.


Herunder følger invitationen til årets generalforsamling:


I årets løb har vi påbegyndt en række dialogmøder med foreningerne, haft møder med Sønderborg Kommune, afholdt cafésang på Alsion

taget initiativ til et samarbejde med cafeerne i centrum af Sønderborg om mere musik i bylivet → 8 koncerter med lokale musikere gennem sommeren 2019.

Vi har taget initiativ til et samarbejde med Landsbyforum om mere Musik i Privaten i hele kommunen → 11 koncerter med lokale musikere og private værter i efterår/vinter 2019/20, og gået til handling om ideen: Musikkens dag til afholdelse i foråret 2020 arbejdet med synlighed: aviser, radio, Facebook, hjemmesiden, plakater mv.


Nu skal Musikrådet så sætte milepælene for det kommende år. Det er vores ønske, at dette års generalforsamling må være præget af livlig, aktiv, inspirerende debat om, på hvilken måde vi bedst fremmer Musiklivet.


Brug hinanden!

Musikrådets generalforsamling er også en lejlighed til at møde de musikalske kolleger, som man ikke lige løber ind i til daglig. Måske opstår der et nyt samarbejde, måske kan en uforpligtende hyggelig eftermiddag med musikken i centrum give anledning til at løse en udfordring du og din forening har tumlet med længe?Tilmelding

Af hensyn til traktement er der tilmelding senest torsdag den 3. okt. 2019 til musikraadsonderborg@gmail.com


Musikrådet er vært ved lagkage, kaffe og the.

Alle med interesse for at fremme musiklivet i Sønderborg kommune er velkomne.


LÆS REFERATET FRA GENERALFORSAMLINGEN 2019 HER:


Dagsorden


Generalforsamling 2019

Sønderborg Musikråd


1. Valg af ordstyrer.

Bestyrelsen foreslår Karen Andersen.


2. Fremlæggelse af beretning om foreningens virksomhed. (slideshow)


3. Regnskab.


4. Fastsættelse af kontingent.

På baggrund af årsregnskabet for 2018/19 og budgetoplæg for 2019/20 stiller bestyrelsen forslag om kontingentforhøjelse til 120 kr. for enkeltmedlemmer og 360 kr. for foreningsmedlemsskaber.


5. Behandling af forslag.

Forslag skal være Musikrådet i hænde senest den 29. september 2019 og sendes på mail til musikraadsonderborg@gmail.com


6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer

På valg til bestyrelsen er:
Anne Agerskov (modtager genvalg)
Johan Korsfeldt (modtager ikke genvalg)
Birthe Lund Hansen (fratrådt - genopstiller ikke)
der skal vælges en for 1 år, da Birthe blev valgt i 2018 for 2 år.

  • Valg af to suppleanter
    Siden GF i 2018 har det været Marie Girard og Hans Jørgen Albrechtsen.

  • Valg af revisor 7. Eventuelt

    Stemmeret

    Enkeltmedlemsskaber: en stemme pr. medlem Foreningsmedlemsskaber: 3 stemmer pr. forening.