Få hjælp til din fondsansøgning

Støtte: Vidste du, at du kan søge om støtte fra Sønderborg Kommune til dit event?


Ved prioriteringen af ansøgninger vil der blive lagt vægt på:


I hvilken grad ansøger kan påvise medfinansiering ved fx entréindtægter, samarbejdspartnere, sponsorater og tilskud fra andre puljer og fonde.


I hvilken grad kulturoplevelsen vurderes at være attraktiv og tilgængelig for publikum i hele Sønderborg Kommune.


At der ved tilbagevendende arrangementer sker udvikling og fornyelse af arrangementet fra år til år.


I hvilken grad projektet understøtter Sønderborg Kommunes Kulturkompas og dets mål, målgrupper og temaer.

INFO: Kender du egentlig Sønderborg Kommunes digitale platform for kulturarrangører? 


Her kan du finde alt det, du har brug for at vide til dit næste event:


www.sonderborgkommune.dk