Musikcaféer i Centrum

MUSIKCAFÉER I CENTRUM 2019


Indtil 2020 programmet er klart, kan du her se hvordan 2019 forløb.

Musik skal opleves live!


Med ønsket om at skabe mere livemusik i Sønderborgs cafémiljø lancerer Musikrådet projektet Musikcaféer i Centrum. Vi har inviteret lokaltforankrede bands og ensembler til at spille, og resultatet er blevet til en spændende koncertrække med 8 meget varierede musikevents i perioden juni, juli og august 2019. Vi glæder os meget til dette samarbejde med Torve-Hallen, Kislings, Fox&Hounds og Penny Lane og de mange musikere, der er involverede!Vil du vide mere om projektet?


Med ambitionen om, at i Sønderborg er kultur er ikke noget vi bare importerer, det er noget vi laver selv, har Sønderborg Musikråd udformet et projekt med udgangspunkt i KULTURKOMPASSET, som er kommunens kulturstrategi fremtil 2025. Projektet vil på længere sigt stimulere turisme og handel, og lægger sig op af følgende fokuspunkter i Kulturkompassets målsætning:

’Et bedre sted at leve’, Ungeindsats, Hotspot for (børn og) unge.


Formål:

  • Skabe mere liv i byrummet
  • Stimulere det lokale musikliv
  • Udnytte kommunens egne ressourcer af musikere
  • Styrke den musikalske fødekæde
  • Brande Sønderborg Kommune som musikalsk kraftcenter

 

Musikcaféerne vil skabe mere liv i byrummet og samtidig stimulere det lokale musikliv, fordi musikerne nu får et sted de kan optræde. Initiativet vil ikke alene revitalisere eksisterende ensembler men også skubbe nye musikalske konstellationer i gang.


I Sønderborg Kommune har vi med Sønderjyllands Symfoniorkester et udgangspunkt, som ellers kun ses i Odense, Aarhus, Aalborg og København. Desuagtet er en meget stor del af byens musikarrangementer baseret på importerede kræfter. Det vil Sønderborg Musikråd vil gerne være med til at ændre.

 

Restaurationerne kan ikke på egen hånd finansiere livemusik med professionelle musikere, og projekt kræver en organiserende instans som netop Musikrådet, til at skabe kontakt, styre den kunstneriske diversitet og sikre en gennemgående kvalitet. Projektet vil komme alle borgere til gode og samtidig gøre Sønderborg til en mere attraktiv by at besøge for turister.


Ved at inddrage MGK, som er talentelever fra musikskolen på højeste niveau, kan vi give musikalske unge fra Sønderborg får en unik mulighed for at udfolde sig og udvikle sig i professionelle rammer på lige fod med voksne professionelle musikere.

 

Musikrådet vil sikre, at der i Musikcaféerne bliver præsenteret et bredt udvalg af genrer, originalitet og besætning, således at både byens rytmiske og klassiske musikere, bands, ensembler, solister og sangskrivere kan komme i betragtning med det fælles mærke at produktet er af høj kvalitet.

 

Afhængig af indkommende støttemidler vil det være muligt at nedskalere projektet både med antallet af musikere og antallet af koncerter, så på den måde har projektet en forholdsvis fleksibel størrelse. Dog er det en væsentlig del af Musikrådets ambition om at brande Sønderborg som musikalsk og kulturelt kraftcentrum i det Sønderjylland, at antallet af musikevents i cafémiljøet er så højt, at det er noget man kan få øje på som en gennemgående stil i byen og et fast tilbud både til byens borgere og til turister.


Hvis projektet er succesfuldt vil Musikrådet føre det videre med de nye erfaringer in mente i 2020. Projektet vil på længere sigt kunne udvikles og tematiseres og bruges til at sætte fokus på musikalske genrer og lokale kunstnere på tværs af fag og aldersgrupper.


Musikcaféer i Centrum er på mange måder et langt større projekt end en afgrænset musikfestival. Det har et stort udviklingspotentiale og er langt mere inkluderende end en stramt tematiseret festival som er afviklet på få dage, og kun kommer en ganske begrænset skare til glæde.