Skriv en mail til

Helle Damkjær,
helle.da@bbsyd.dk
 

Betingelser for medlemskab:
Enhver kan blive medlem mod betaling af kontingent.

Pris:
For enkeltmedlemmer 60

For foreninger 180
Ved afstemning på den årlige generalforsamling har man 1 stemme for hver 60 kr. betalt for medlemskab.
Dvs. at en forening har 3 stemmer, selv om der kun skulle være mødt én repræsentant for pågældende forening.