Samarbejdsaftale mellem Sønderborg Kommune og

Sønderborg Musikråd

I Sønderborg er der den 3.9.06 nedsat et musikråd.

Musikrådet har beskrevet sit formål som, i samarbejde med Sønderborg Kommune

  • at varetage, understøtte og udvikle de udøvende musikeres interesser og muligheder i Sønderborg Kommune, det være sig amatørmusikerne og de professionelle, såvel instrumentalister som korister. 

  • at skabe et samlingssted og talerør for folk med interesse i og for udøvende musik i Sønderborg Kommune og derigennem

  • være til almen nytte for lokalsamfundet.

Musikrådet har udarbejdet egne vedtægter, som sikrer genremæssig spredning i rådet.

Enhver udøvende musiker, professionel eller amatør, samt alle med tilknytning til musiklivet i Sønderborg Kommune kan blive medlem.

Musikrådet har udarbejdet forslag til samarbejdsaftale. Efterfølgende har der været afholdt møde med formanden for Musikrådet, Karen Andersen, næstformanden for Musikrådet, Jan Østergård, formanden for Kultur og Fritid Stephan Kleinscmidt og Fagcenterchef for Kultur og Fritid Poul Valdemar Nielsen med henblik på at udarbejde forslag til samarbejdsaftale.

Dannelse af et musikråd og etablering af en samarbejdsaftale mellem rådet og kommunen er et led i opfyldelsen af den kulturpolitiske handlingsplan.

Samarbejdsaftale mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg

Musikråd

Sønderborg Kommune anerkender Sønderborg Musikråd som dialogpart i spørgsmål om musiklivet i Sønderborg.

Musikrådets opgaver defineres således:

  • Hørings – og dialogpart i væsentlige og principielle sager i forhold til musiklivet
  • Udarbejder oplæg til musikpolitik.
  • Udpeger/indstiller repræsentanter på musiklivets vegne til diverse råd, udvalg og bestyrelser.
  • Musikrådet er sparringspartner til foreninger, ensembler, koncertarrangører, undervisere, musikere, autorer, m.fl. og fremmer vidensdeling mellem musiklivets aktører via hjælp til opbygning af netværk
  • Aktiv deltager i specielle arrangementer/events og projekter, herunder samarbejder over grænsen
  • Musikrådet beslutter selv egen organisering
  • Bidrager til at Ny Sønderborg tiltrækker studerende og højtudannede.

Center for Kultur d stiller sekretariats- og konsulentbistand til rådighed for Sønderborg Musikråd.

Musikrådet modtager økonomisk tilskud fra Sønderborg kommune i forhold til aftalt budget.

Alle med interesse i og for musik har tilbud om medlemskab af Sønderborg Musikråd.

Genforhandling af samarbejdsaftalen og budget kan ske med 6 måneders varsel til udgangen af år.

Økonomiske konsekvenser

Med nuværende normering kan Fagcenter Kultur og Fritid yde personalemæssig sekretariats bistand.