Hvorfor et musikråd?

Historien bag Sønderborg Musikråd.

Spændende visioner for Sønderborg Kommune – det var, hvad strategiske drøftelser op til kommunesammenlægningen i 2007 bragte med sig. Sønderborg-området skal således frem mod 2010 gennemgå en forvandling fra industrisamfund til vidensamfund.

Omstillingsprocessen vil bl. a. være afhængig af, at

  • højtuddannede finder områdets arbejdspladser attraktive
  • studerende søger til områdets uddannelsessteder

I lyset af dette og i forlængelse af strategidiskussionerne vedtog de syv gamle byråd en række handlingsplaner for den ny storkommune.
En af dem var en Kulturpolitisk Handleplan.

Sønderborg satser på kultur som en afgørende ingrediens i den cocktail, som skal styrke udviklingen. Det skal foregå i samarbejde med regionen og staten.
Det sker i overbevisning om

  • at spændende kulturtilbud styrker følelsen af fællesskab hos borgerne,
  • at kulturen fremmer folkesundheden i Sønderborg-området, og
  • at udvikling i kulturtilbuddene forbedrer Sønderborgs evne til at tiltrække og fastholde medborgere.

Den kulturpolitiske handleplan udpeger nogle kulturelle fyrtårne, som skal ydes særlig bevågenhed.
Musik er ét af dem, og en naturlig konsekvens blev behovet for et musikråd.

Musikrådet er i denne sammenhæng et kraftcenter i form af en håndfuld musikfagligt interesserede ildsjæle, som brænder for at stimulere og udvikle musiklivet på alle planer og inden for alle genrer - fra græsrodsplan til højeste internationale, professionelle niveau.

Sønderborg Musikråd blev stiftet i september 2006 ved en generalforsamling, indkaldt offentligt og henvendt til alle interesserede.

Et sæt vedtægter blev godkendt og en bestyrelse valgt.
Bestyrelsen konstituerede sig selv og har siden i praksis fungeret som det egentlige Sønderborg Musikråd.
Den 20. november 2006 indgik Sønderborg Musikråd en samarbejdsaftale med Sønderborg Kommune.

Sønderborg Musikråd har udført en række konkrete opgaver samt udviklet en vision og handlingsplan for rådets arbejde.