Overordnede betragtninger

Sønderborg Musikråd vil støtte og udvikle et spændende og alsidigt musikliv. 
Musik har altid været del af den menneskelige kultur. 
Musik er et selvstændigt sprog, som alle har ret til at lære at forstå og benytte aktivt.

Et spændende musikliv er attraktivt

Det moderne menneske vil noget med sin fritid.
Det er ikke længere nok, at hverdagen fungerer praktisk, at jobbet er godt, at der er gode muligheder for børnene i bolig, nærmeste omgivelser, dagsinstitution og skole - det moderne menneske forlanger også gode, varierede kulturtilbud.
Sønderborg Musikråd vil arbejde for alsidig musik krydret med spændende udfordringer.

Ildsjæle til læring og forbavselse

Der skal være udvikling i musiklivet.
Tilbuddene skal være lødige og ”vække undren”.
Derfor er det vigtigt, at Sønderborg Kommune har ildsjæle, der er parat til at skabe forbavsende oplevelser.
Men der skal også være ildsjæle, der arbejder med det lange seje træk i f.eks. musikundervisning, i skoler, i kor, i ensembler, i kirker, på spillestederne. . . . .
Sønderborg Musikråd vil støtte og opmuntre musikkens ildsjæle.

Musik udvikler kreative hjerner

  • Det musiske menneske mestrer mere og andet end blot at tænke analytisk
  • Det musiske menneske kan åbne sig for andre
  • Det musiske menneske kan rumme, leve med og fastholde modsætninger
  • Succes i tilværelsen afhænger af, hvor godt et menneskes analytiske, kreative og praktiske intelligenser spiller sammen
  • Klodshans klarer sig, fordi han kan rumme og tackle det mangfoldige
 Hjerneforsker Kjeld Fredens

Musisk træning støtter alle fagområder og ruster til mødet med tilværelsens uforudsigelighed.
Sønderborg Musikråd vil arbejde for mere musik i børns daglige opdragelse og opvækst.
Musik i dagpleje ……
Musik i børnehave ……
Musik i fritidsordning ……
Musik i folkeskole ……
Musik i gymnasiet…………