Center for Musisk Talentudvikling, Flemming Jensen Instituttet

Dansk AmatørOrkesterSamvirke, DAOS

Dansk AmatørMusikUnion, DAMU

 

Dansk Amatørorkesterforbund, DAO

Danske folkekor