BAGGRUNDSSTOF

Musikkens Amatører, Musikkens amatører skal behandles professionelt,
Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark, Statens Musikråd, 2002
Læs Musikkens amatører

Den tværæstetiske pulje
Statens Kunstråd har skabt en ny pulje, hvor professionelle kunstnere og kunstnergrupper, institutioner og festivaler kan søge om tilskud til tværæstetiske projekter, udviklingsforsøg og eksperimenter. Læs her.


Kreative Musikalske Processer
KMP står for kreative musikalske processer og er en overordnet betegnelse for at arbejde musikalsk skabende primært med børn i skolealderen.
Læs om KMP.


Kultur for livet
- kultur, sundhed, læring
Nogle organisationer, kommuner og regioner har igangsat projekter for at undersøge virkningen af regelmæssigt at gå i teatret, synge i et kor, være frivillig i musikforeningen osv.
Program for Konference herom på Musisk Center Askov, april 2012.


Horsens projekt: Musiktilalle


Habilitetsproblematikken, erfaringerne fra møde med ombudsmanden