Kriterierne for modtagelse er:


Prismodtageren kan både være en enkeltperson og en gruppe og skal have ydet en særlig indsats for musiklivet i Sønderborg Kommunes område f.eks. ved

- stimulering af den musikalske fødekæde, f.eks. gennem virksomhed i eller for amatørmusik, ved pædagogisk virksomhed el. lign.

- gennem virke som musiker, sanger, komponist eller lydtekniker at bidrage til nyskabelse eller udvikling af det eksisterende musikliv.

- belysning af Sønderborg Kommune som udgangspunkt for musikalsk karriere, nationalt og internationalt, det være sig som udøvende musiker(e), sanger(e) komponist(er) eller iværksætter(e)


Prisen deles i mindst to portioner og ved udvælgelse af prismodtagere tages så vidt muligt hensyn til geografisk fordeling inden for Kommunens grænser mht. fødested og opvækst.